Wskaźniki

Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Pracownicy

Poniżej prezentujemy nowe limity i wskaźniki dotyczące wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, jakie obowiązują w 2015 roku.

 

  • Minimalne wynagrodzenie za pracę


Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (pełny etat)  wynosi 1750 zł

 

  • Współczynnik urlopowy


Współczynnik służący do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego dla pracownika pełnoetatowego w 2015 r. wynosi 21.


Wynika on z następującego wyliczenia: [365-(52 niedziele + 48sobót + 13 dni świątecznych)]:12=21

 

 

  • Świadczenia urlopowe


Pracodawca, który nie ma obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ponieważ zatrudnia mniej niż 20 pracowników - musi wypłacać świadczenie urlopowe.
Pracodawca może się jednak z tego obowiązku zwolnić. Musi tylko do końca stycznia danego roku kalendarzowego poinformować pracowników o niewypłacaniu świadczenia urlopowego w terminie i w sposób przyjęty w jego firmie.
Świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Pracodawca sam może określić wysokość świadczenia urlopowego w swojej firmie.