Wskaźniki

Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Pozostałe wskaźniki

Poniżej prezentujemy pozostałe limity, wskaźniki i stawki, jakie obowiązują w 2015 roku.

 

  • Delegacje krajowe


Od 1 marca 2013 r.


Dieta (pełna) 30 zł
Ryczałt za nocleg (150% diety) 45,00 zł
Ryczałt za dojazd (20% diety) 6,00 zł

 

  • Stawka za 1 km przebiegu pojazdu


obowiązuje od 14 listopada 2007 r.


Samochód osobowy do 900 cm3 0,5214 zł
Samochód osobowy ponad 900 cm3 0,8358 zł
Motocykle 0,2302 zł
Motorowery 0,1382 zł

 

  • Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych


Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017. dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody za 2016r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro (5.157.120 zł)

 

  • Jednorazowa amortyzacja


Kwota przychodów osiągniętych w 2016r. wraz z kwotą należnego VAT, uprawniająca do jednorazowej amortyzacji w 2017.: 212.000

 

  • Kwartalne wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy


Kwota przychodów uprawniająca do kwartalnego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy: 5.157.000.zł

 

  • Kwartalne rozliczenia VAT


Kwota sprzedaży uprawniająca do kwartalnych rozliczeń VAT:  5.157.000