Usługi

Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Pozostałe usługi

Nasze biuro, w ramach działalności doradczej wykraczającej poza ramy umów o świadczenie usług księgowych oraz rozliczeń pracowniczych, proponuje swoje usługi w następujących zakresach:

 • opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont;
 • opracowanie systemu obiegu dokumentów w firmie;
 • pomoc przy wyborze oprogramowania użytkowanego w firmie pod kątem jego współpracy z systemem finansowo-księgowym;
 • stworzenie ram prawnych zatrudniania pracowników w firmie (regulamin wynagradzania, regulamin pracy itp.);
 • sporządzenie i wdrożenie instrukcji związanych z dokumentowaniem i ewidencjonowaniem zdarzeń gospodarczych;
 • reprezentacja w sprawach przed organami skarbowymi, ZUS, organami sadowymi;
 • audyty podatkowe, weryfikacja poprawności prowadzonej ewidencji podatkowo-rachunkowej;
 • sporządzanie zeznań rocznych dla Klientów indywidualnych oraz rozliczających dochody spoza działalności gospodarczej;
 • sporządzanie deklaracji dla podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu;
 • przygotowywanie wniosków o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM-1);
 • sporządzanie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim (VAT-REF).