Wskaźniki

Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Podatek dochodowy

 

Poniżej prezentujemy nowe limity, wskaźniki, stawki i parametry podatkowe dotyczące podatku dochodowego, jakie obowiązują w 2015 roku.


  • Skala podatku dochodowego od osób fizycznych

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

Ponad

Do
85 528 zł

18 proc.

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528 zł

 

15 395 zł 02 gr + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł

 

 

Obliczenie kwoty zmniejszającej

podstawa opodatkowania

kwota zmniejszająca

do 6600zł

1 188,00 zł

od 6600zł do 11000zł

1188zł-[631,98zł*(podstawa-6600zł)/4400zł]

11 000zł do 85 528zł

556,02 zł

85 528 zł do 127 000 zł

556,02zł-[556,02zł*(podstawa-85528zł)/41472zł]

od 127 000zł

0 zł

 

 

 

  • Liniowy podatek dochodowy od osób fizycznych


Stawka liniowego podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi:
19% uzyskanego dochodu.

 

  • Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania, a od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium naszego kraju - 19% uzyskanego przychodu. Stawka podatku dla małych podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podmiotów rozpoczynających działalnośc wynosi 15%.

 

  • Mały podatnik w podatku dochodowym


Mały Podatnik to podmiot, którego sprzedaż, razem z podatkiem, nie przekroczyła równowartości 1,2 mln. euro, przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro, dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, zaokrąglając do 1 tys. PLN (w 2016 roku limit wynosi 5.157.000 zł).
Małym Podatnikiem jest też podatnik, który rozpoczyna w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych VAT, jeżeli prognozowana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży odpowiednio kwoty 1,2 miliona euro.

 

 

  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Limity uprawniające do opodatkowania ryczałtem przychodów osiąganych w 2017 roku:

 

Limit przychodów za rok 2016 uprawniający do opodatkowania ryczałtem:
150.000 Euro – 644.640 zł (netto)


Limit przychodów za rok 2016 uprawniający do opodatkowania ryczałtem kwartalnie:
25.000 Euro – 107.440 zł (netto)