Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Tarcza Antykryzysowa

23.04.2020


Dnia 20 marca 2020r. został wprowadzony w Polsce stan epidemii spowodowany koronawirusem. Władze publiczne w celu zminimalizowania skutków ekonomicznych epidemii zdecydowały się na wprowadzenie szeregu zmian w prawie oraz zaproponowały wiele środków pomocowych. Zostały one wprowadzone w dwóch częściach tzw. tarcza 1.0 oraz tarcza 2.0. Według informacji podawanych przez organy władzy publicznej jest to dopiero początek uruchamiania środków pomocowych, największe wsparcie ma trafić do przedsiębiorców w najbliższych tygodniach i miesiącach.

Chcąc zapewnić wszystkim naszym Klientom bieżącą i rzetelną informację oraz wsparcie w pozyskiwaniu środków pomocowych Verum zdecydowało się na utworzenie nowego działu, który zajmować się będzie tylko i wyłącznie analizą przepisów związanych ze skutkami ekonomicznymi COVID, przekazywaniem informacji oraz doradztwem w zakresie środków pomocowych.

 

Nasza decyzja o oddzieleniu dotychczas wykonywanych usług od obsługi środków pomocowych podyktowana jest zarówno chęcią wsparcia Państwa w zakresie pozyskiwania tych środków, jak również zabezpieczeniem świadczenia usług księgowych oraz kadro-płacowych na dotychczasowym poziomie.

 

W związku z powyższym uruchamiamy dla Państwa nowy dedykowany kanał kontaktu z Działem Środki Pomocowe COVID – wszelką korespondencję w tym zakresie prosimy kierować na e-mail: tarcza@verum.pl.

 

Ze względu na zgłaszane przez Państwa zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie analizy możliwości skorzystania z konkretnych środków pomocowych oraz przygotowania wniosków proponujemy Państwu skorzystanie z naszej nowej usługi. Jest to nowa usługa której nie obejmują umowy zawarte pomiędzy naszymi Klientami a Verum.

 

Jej przedmiotem jest zindywidualizowana analiza sytuacji ekonomicznej danej firmy w w/w zakresie. Wynikiem analizy będzie informacja o środkach pomocowych z których Państwo możecie skorzystać. Informację o rodzajach środków pomocowych oraz odpłatności za usługi Verum znajdziecie Państwo w załączniku do niniejszego maila.

 

W zależności od rozwoju sytuacji gospodarczej będziemy strać się dostosowywać zakres świadczonej pomocy przez Verum do bieżących zmian przepisów prawa.


wróć