Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

PIT roczny za 2018 r. przygotuje Ministerstwo Finansów

10.01.2019


 

W 2019 r. (w rozliczeniach za 2018 r.) organy podatkowe po raz pierwszy automatycznie przygotują i udostępnią w wersji elektronicznej zeznania roczne PIT-37 i PIT-38. Zrobią to na podstawie informacji:

  • od płatników (PIT-11 itd.),
  • ze złożonych za rok ubiegły zeznań podatkowych w zakresie wskazanych odliczeń i ulg (np. ulga na dzieci).

Podatnicy będą mogli zalogować się do systemu i sprawdzić przygotowane rozliczenie. Będzie można je zaakceptować bez poprawek, zmienić np. poprzez rozliczenie dodatkowych ulg lub odrzucić rozliczenie i wypełnić PIT samodzielnie wg dotychczasowych zasad.  Rozliczenia będą dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia.

Jeżeli podatnik nie osiągnął dochodu z innych źródeł niż te, o których informacje posiadają organy skarbowe i nie zrobi nic, PIT przygotowany przez urząd zostanie uznany za zaakceptowany z końcem okresu rozliczeniowego czyli 30.04.2019 r. W takiej sytuacji nie występuje ryzyko niezłożenia bądź nieterminowego złożenia zeznania.

UWAGA! Dokładny sposób posługiwania się nową formą zeznania jest jeszcze nieznany - usługa zostanie udostępniona dopiero od 15 lutego 2019 r.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami Ministerstwa Finansów na temat usługi „Twój e-pit":

https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/twoj-e-pit-rozliczymy-podatek-dla-ciebie

https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=a8e00433-4017-4579-91dd-be06a409bfa9&groupId=764034

 

 

 


wróć