Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Jednolity plik kontrolny – nowe narzędzie kontroli przedsiębiorców

19.10.2017


Od 01.01.2018 r. wszyscy przedsiębiorcy, w także mali i mikro przedsiębiorcy będą zobowiązani rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży oraz prowadzenia księgowości w programach które umożliwiają wygenerowanie tzw. jednolitego pliku kontrolnego (dalej JPK). Plik ten musi posiadać zgodność ze standardem Ministerstwa Finansów i być przesyłany lub udostępniany  organom skarbowym.

Rodzaje plików JPK i terminy ich wprowadzania:

1)     Struktura 4 - ewidencje zakupu i sprzedaży VAT - JPK_VAT - termin od 01.01.2018 r.  wszystkie podmioty składające deklaracje VAT

2)     Pozostałe struktury JPK:

Struktura 1 - księgi rachunkowe - JPK_KR

Struktura 2 - wyciąg bankowy - JPK_WB

Struktura 3 - magazyn - JPK_MAG

Struktura 5 - faktury VAT - JPK_FA

Struktura 6 - podatkowa księga przychodów i rozchodów - JPK_PKPIR

Struktura 7 - ewidencja przychodów - JPK_EWP

od 01.07.2018 r. - wszystkie podmioty

Terminy przesyłania do urzędów skarbowych JPK:

- Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT - w terminie do 25-go dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym. Obowiązek comiesięcznego przekazywania tego JPK dotyczy również podmiotów, które rozliczają podatek VAT kwartalnie. Obowiązek w zakresie JPK nie dotyczy podatników zwolnionych podmiotowo z VAT lub wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo z VAT.

UWAGA! Od 01.01.2018 r. każda zmiana wpisu w rejestrze poprzez dodanie nowej faktury, poprawienie błędu w danych liczbowych lub danych kontrahenta będzie wymagało ponownego przesłania JPK do Ministerstwa Finansów. Powoduje to konieczność większej uwagi na prawidłowość i kompletność dokumentacji przekazywanej do Verum.

- Pozostałe struktury JPK - w trakcie kontroli - na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Plików tych nie przesyła się automatycznie co miesiąc tak jak JPK Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT.

Wprowadzone rozwiązania, zgodnie z uzasadnieniem Ministerstwa Finansów, mają m.in. zmniejszyć uciążliwość kontroli oraz skrócić czas jej trwania.

Jednakże przede wszystkim mają dać zupełnie nowe, zdecydowanie bardziej skuteczne narzędzie do kontroli. Będą one mogły się odbywać zdecydowanie szybciej i bardziej kompleksowo. Czas pokaże czy JPK będą używane przede wszystkim jako środek przeciwdziałania wyłudzeniom podatku VAT i oszustwom podatkowym, czy też będą instrumentem dużo bardziej częstotliwych kontroli szerszej grupy przedsiębiorców.

Co w praktyce oznacza wprowadzenie JPK dla przedsiębiorcy - klienta Verum?

1)     Konieczność posiadania przez przedsiębiorcę programu sprzedażowego (do wystawiania faktur, rachunków, faktur korygujących), który umożliwi generowanie i wysyłanie JPK Struktury 5 - faktury VAT - JPK_FA. Ten JPK musi zawierać dane o wszystkich pozycjach towarów i usług umieszczonych w fakturach.

UWAGA! Wystawianie faktur ręcznie lub w pliku typu excel nie daje możliwości wygenerowania JPK.

W przypadku, gdy klient nie dysponuje oprogramowaniem spełniającym powyższe wymogi istnieje możliwość dostarczenia odpowiedniej aplikacji przez VERUM.

2)     Konieczność posiadania przez przedsiębiorcę lub przez podmiot, któremu zlecił on prowadzenie księgowości oprogramowania księgowego zapewniającego generowanie i przesyłanie JPK Struktury 1-3, 6-7. W tym zakresie wszystkie obowiązki Klienta przejmie Verum. VERUM dysponuje takim oprogramowaniem i będzie udostępniać je na żądanie organów kontrolnych.

3)     Dodatkowo w zakresie JPK 4 (Ewidencja sprzedaży VAT) konieczne będzie przekazywanie przez Klienta do Verum pliku z elektronicznymi wersjami faktur sprzedaży lub pliku w formacie JPK_FA (w zależności od oprogramowania którym dysponuje klient i zakresu współpracy).

4)     Ze względu na konieczność miesięcznego przekazywania JPK_VAT dokumenty podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie muszą być dostarczane do VERUM w terminach miesięcznych

5)     Ze względu na zwiększenie pracochłonności obsługi klientów w związku z obowiązkami w zakresie JPK i konieczności wysyłania co miesiąc zweryfikowanych i prawidłowych danych do Ministerstwa Finansów nasi Klienci powinni dostarczać kompletne dokumenty księgowe do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym.

6) Niewypełnianie obowiązków związanych z przekazywaniem JPK grozi odpowiedzialnością karnoskarbową.

 

Opracował

Mariusz Raszczyk

Doradca podatkowy nr 07166

 

 


wróć