Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Jeden przelew do ZUS od 1 stycznia 2018r.

19.10.2017


Indywidualne konto ZUS i tylko jeden przelew

Od 1 stycznia 2018 r. dotychczasowe płatności składek wysyłane na 3 konta bankowe w ZUS zastąpi jeden zbiorczy przelew. ZUS dokona przeksięgowań na poszczególne fundusze ubezpieczeniowe we własnym zakresie.

Każdy płatnik będzie posiadał nowy indywidualny rachunek składkowy, na który będzie dokonywał jednej miesięcznej wpłaty za wszystkie składki ZUS. Dotychczasowe konta ZUS przestają funkcjonować od 01.01.2018 r.

Nowy numer konta będzie składał się z numeru identyfikującego ZUS (pierwsze 10 cyfr) i numeru NIP płatnika (ostatnie 10 cyfr).

Jedynym identyfikatorem po którym ZUS będzie księgował wpłaty będzie nowy numer rachunku składkowego (nie będzie już podawany nr NIP, nr deklaracji i miesiąc, za który opłacane są składki).

Błędne podanie numeru rachunku składkowego na poleceniu przelewu spowoduje, że wpłata nie zostanie zaewidencjonowana w ZUS.

Numery nowych kont ZUS prześle do 31.12.2017 r.

W okresie październik - grudzień 2017 r. ZUS jest zobowiązany przesłać do każdego z płatników listem poleconym (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) nowy numer konta do wpłat składek. Płatnicy którzy składają więcej niż jedną deklarację ZUS (np. wspólnicy spółek cywilnych, jawnych, komandytowych) otrzymają odrębne informacje o kilku nowych numerach kont.

Wpłata księgowana na najstarsze niezapłacone składki ZUS

Od 01.01.2018 r. zmianie ulega system rozliczania należnych składek ZUS. Obecnie ZUS dokonuje rozliczenia dokonanej wpłaty zgodnie z dyspozycją zawartą w przelewie. Np. wpłata oznaczona jako Ubezpieczenie Społeczne za 09/2017 jest zaliczana dokładnie na ten rodzaj składki i ten okres rozliczeniowy. Od nowego roku w przelewie nie będzie tych informacji. ZUS samodzielnie rozliczy tą wpłatę począwszy od najstarszych niezapłaconych składek. Jeżeli firma nie posiada zaległości to przelew zostanie po prostu zaliczony na bieżący miesiąc rozliczany.

Problemy pojawią się, gdy na koncie płatnika składek będą zaległości. Firma będąc przekonana że dokonuje wpłaty bieżących składek, może być zaskoczona faktem, że ZUS zaliczył tę płatność na zupełnie inny tytuł.

Możliwość utraty ubezpieczenia chorobowego i nieotrzymania zasiłku!

Należy pamiętać, że osobie prowadzącej działalność gospodarczą nie przysługują świadczenia, jeżeli nie dokonała ona  terminowej zapłaty składki na ubezpieczenie chorobowe.

Nowy system opłacania składek (zaliczania ich na poczet najstarszych płatności, a nie na wskazane przez płatnika) spowoduje większe ryzyko powstawiania zadłużenia, co może skutkować odmową przyznania zasiłku chorobowego.

Zalecenia Verum

Zalecamy naszym Klientom szczególną dbałość o opłacanie składek w odpowiedniej wysokości i terminie. W celu weryfikacji stanu zadłużenia można skorzystać z systemu usług elektronicznych ZUS (wymagane posiadanie profilu zaufanego ePUAP) lub bezpośrednio w oddziale ZUS. Proponujemy dokonać takiego sprawdzenia przed 01.01.2018 r. aby uniknąć przykrych „niespodzianek" z tytułu nieopłacenia składek.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarzą lub wspólnicy spółek osobowych niezatrudniający pracowników, których wysokość składek jest niezmienna w ciągu roku, celem minimalizacji ryzyka związanego z omyłkową niedopłatą lub spóźnieniem wpłaty, mogą skorzystać ze zleceń stałych oferowanych przez banki.

Uwaga! W przypadku nieotrzymania do 15.12.2017 r. nowego indywidualnego rachunku składkowego należy udać się do dowolnej placówki ZUS lub ustalić je poprzez kontakt z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (022 560 16 00).

Należy pamiętać że przelewy wg nowych zasad będą dokonywane już od 01.01.2018 r. czyli już przy płatności składek za grudzień 2017.

 

 

Opracował

Mariusz Raszczyk

Doradca podatkowy nr 07166


wróć