Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Jednolity plik kontrolny - nowe narzędzie kontroli przedsiębiorców

09.12.2016


W okresie od 01.01.2017 r. do 01.07.2018 r. wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży oraz prowadzenia księgowości w programach które umożliwiają wygenerowanie tzw. jednolitego pliku kontrolnego (dalej JPK). Plik ten musi posiadać zgodność ze standardem Ministerstwa Finansów i być przesyłany lub udostępniany  organom skarbowym.

 

Rodzaje plików JPK i terminy ich wprowadzania:

1)     Struktura 4 - ewidencje zakupu i sprzedaży VAT - JPK_VAT - termin:

- od 1.07.2016 r. - duże podmioty

- od 01.01.2017 r. - małe i średnie podmioty

- od 01.01.2018 r. - mikro przedsiębiorcy (czyli wszystkie podmioty)

2)      Pozostałe struktury JPK:

Struktura 1 - księgi rachunkowe - JPK_KR

Struktura 2 - wyciąg bankowy - JPK_WB

Struktura 3 - magazyn - JPK_MAG

Struktura 5 - faktury VAT - JPK_FA

Struktura 6 - podatkowa księga przychodów i rozchodów - JPK_PKPIR

Struktura 7 - ewidencja przychodów - JPK_EWP

w terminach:

- od 01.07.2016 r. - duże podmioty

- od 01.07.2018 r. - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (czyli wszystkie

podmioty).

 

Kogo dotyczy obowiązek JPK Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT od 01.01.2017 r.?

Wszystkie podmioty, które chociaż w jednym roku przekroczyły jeden z progów opisanych poniżej mają obowiązek JPK już od 01.01.2017 r.

Dla określenia statusu przedsiębiorcy na dzień 01.01.2017 r. należy brać dane z lat 2015 i 2016.

1)     Próg zatrudnienia

Wszystkie firmy, które w latach 2015 i 2016 zatrudniały co najmniej 10 osób będą musiały począwszy od roku 2017 wysyłać JPK Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (bez względu na wysokość obrotów czy sumę bilansową).

Dla firm zatrudniających w którymś  z tych dwóch lat poniżej 10 osób, należy zbadać jeszcze drugi parametr.

2) Próg wysokości obrotu i sumy aktywów

Jeżeli wszystkie parametry obrotu ze sprzedaży i sumy aktywów przekroczyły 2 milionów euro (dla obu tych lat), przedsiębiorca również będzie musiał począwszy od roku 2017 wysyłać JPK Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT.

Jeżeli chociaż w jednym z lat 2015 i 2016 parametr obrotu ze sprzedaży lub parametr sumy aktywów nie przekroczył 2 milionów euro, przedsiębiorca jest mikro przedsiębiorcą i terminy wprowadzenia JPK Ewidencja zakupu i sprzedaży odracza się o rok do 01.01.2018 r.

Uwaga! Niedopełnienie obowiązków związanych z przekazaniem JPK może skutkować odpowiedzialnością karnoskarbową.

 

Terminy przesyłania do urzędów skarbowych JPK:

- Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT - w terminie do 25-go dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym. Obowiązek comiesięcznego przekazywania tego JPK dotyczy również podmiotów, które rozliczają podatek VAT kwartalnie. Obowiązek w zakresie JPK nie dotyczy podatników zwolnionych podmiotowo z VAT.

Każda zmiana w rejestrze (dodanie nowej faktury, poprawienie błędu w danych liczbowych lub danych kontrahenta będzie wymagało ponownego przesłania JPK do Ministerstwa Finansów.

- Pozostałe struktury JPK - w trakcie kontroli - na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Plików tych nie przesyła się automatycznie co miesiąc tak jak JPK Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT.

Wprowadzone rozwiązania, zgodnie z uzasadnieniem Ministerstwa Finansów, mają m.in. zmniejszyć uciążliwość kontroli oraz skrócić czas jej trwania.

Jednakże przede wszystkim mają dać zupełnie nowe, zdecydowanie bardziej skuteczne narzędzie do kontroli. Będą one mogły się odbywać zdecydowanie szybciej i bardziej kompleksowo. Czas pokaże czy JPK będą używane przede wszystkim jako środek przeciwdziałania wyłudzeniom podatku VAT i oszustwom podatkowym, czy też będą instrumentem dużo bardziej częstotliwych kontroli szerszej grupy przedsiębiorców.

Uwaga! Również podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej podlegają obowiązkowi przesyłania JPK na zasadach i terminach właściwych dla przedsiębiorców (np. stowarzyszenia, fundacje, prywatny najem).

 

Co w praktyce oznacza wprowadzenie JPK dla przedsiębiorcy - klienta Verum?

1)     Konieczność posiadania przez przedsiębiorcę programu sprzedażowego (do wystawiania faktur, rachunków, faktur korygujących), który umożliwi generowanie i wysyłanie JPK Struktury 5 - faktury VAT - JPK_FA. Ten JPK musi zawierać dane o wszystkich pozycjach towarów i usług umieszczonych w fakturach. Ten obowiązek dla większości podmiotów wejdzie dopiero od 01.01.2018 r., ale już w roku 2017 należy podjąć działania celem sprawdzenia czy firma jest w posiadaniu odpowiedniego oprogramowania.

UWAGA! Wystawianie faktur ręcznie lub w pliku typu excel nie daje możliwości wygenerowania JPK.

2)     Konieczność posiadania przez przedsiębiorcę lub przez podmiot, któremu zlecił on prowadzenie księgowości oprogramowania księgowego zapewniającego generowanie i przesyłanie JPK Struktury 1-3, 6-7. W tym zakresie wszystkie obowiązki Klienta przejmie Verum. VERUM dysponuje takim oprogramowaniem i będzie udostępniać je na żądanie organów kontrolnych.

3)     Dodatkowo w zakresie JPK 4 (Ewidencja sprzedaży VAT) konieczne będzie przekazywanie przez Klienta do Verum pliku z elektronicznymi wersjami faktur sprzedaży lub pliku w formacie JPK (w zależności od oprogramowania którym dysponuje klient i zakresu współpracy).

Verum poinformuje klientów, których od 01.01.2017 r. dotyczy obowiązek JPK. Indywidulanie zostaną tez uzgodnione nowe zasady współpracy w zakresie przekazywania dodatkowych danych od klienta do Verum i przesyłania plików JPK przez Verum do organów skarbowych.

 

Opracował

Mariusz Raszczyk

Doradca podatkowy nr 07166

 

 


wróć