Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku czy raczej jej zmniejszenie?

06.12.2016


Dopiero 29.11.2016r., czyli 1 dzień przed końcem okresu, w którym możliwe jest dokonywanie zmian w ustawie PIT, istotnej modyfikacji uległa zasada obliczania kwoty wolnej od podatku. Począwszy od rozliczeń roku 2017 wysokości kwoty wolnej od podatku będzie uzależniona od wysokości dochodów. Będzie ona obliczana wg dość skomplikowanych wzorów podanych na końcu niniejszego materiału. Rozliczenia dochodów za rok 2016 będą dokonywane wg starych zasad.

Zgodnie z nowymi regulacjami osoby, które w ciągu roku uzyskają dochód do kwoty 6.600 zł rocznie (czyli 550 zł miesięcznie) nie zapłacą wcale podatku.

Osoby, których dochód roczny wyniesie w przedziale 6.600 zł - 11.000 zł (czyli 550 zł - 916 zł miesięcznie) odliczą kwotę wolną pomiędzy 1.188 zł a 556,02 zł.

Dla większości podatników tj. dla grupy z dochodami rocznymi pomiędzy 11.000 zł a 85.528 zł nowa ustawa nic nie zmienia. Dla nich kwota wolna pozostanie na dotychczasowym poziomie tj. 556,02 zł.

Na zmianie stracą osoby zarabiające w przedziale 85.528 zł - 127.000 zł. Dla nich kwota wolna wyniesie pomiędzy 556,02 zł a 0 zł.

No i dla tych najlepiej zarabiających tj. o dochodach powyżej 127.000 zł rocznie przygotowano „prezent" w postaci całkowitego braku kwoty wolnej.

Wprowadzone zmiany zmniejszają więc opodatkowanie jedynie dla osób pracujących dorywczo,  zatrudnionych w wymiarze poniżej pełnego etatu lub uzyskujących dochody tylko przez część roku.

Jeżeli chodzi o przedsiębiorców to jedynie podmioty, które uzyskują bardzo niewielkie dochody z działalności gospodarczej (poniżej 916 zł dochodu miesięcznie) lub rozpoczynające działalność pod koniec roku mogą uzyskać pewną korzyść finansową. Dla zdecydowanej większości przedsiębiorców wprowadzone zmiany nie spowodują żadnych oszczędności lub będą stanowiły zwiększenie opodatkowania.

Zastanawiając się więc nad wyborem formy opodatkowania na rok 2017, nowe zasady określania kwoty wolnej od podatku nie powinny być najważniejszą przesłanką do podjęcia decyzji, czy wybrać podatek wg zasad ogólnych czy też podatek liniowy.

Opracował

Mariusz Raszczyk

Doradca podatkowy nr 07166


wróć