Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Kolejne firmy z kasą fiskalną

19.11.2014


 

 

 

 

 

 

Mechanik samochodowy, lekarz, prawnik i ....

 

Minister Finansów wydał rozporządzenie po raz kolejny rozszerzając listę firm, które będą musiały posiadać kasy fiskalne. Nowe obowiązki dotyczą następujących rodzajów usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:

 

-naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

-w zakresie wymiany opon i kół,

-w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

-w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

-prawniczych (z wyjątkiem usług notariuszy)

-doradztwa podatkowego

-fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

-gastronomicznych (z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów i stołówek w placówkach oświatowych).

 

Do tej pory podmioty świadczący w/w usługi, do osiągnięcia obrotu 20.000 zł w skali roku, nie musiały używać kas fiskalnych. Począwszy od roku 2015 wykonanie nawet jednej takiej usługi będzie powodowało konieczność zakupu kasy i ewidencjonowania obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Firmy wykonujące w/w usługi w roku 2014 i 2015 będą zobowiązane do rozpoczęcia używania kas najpóźniej od 1 marca 2015 r. Te podmioty, które rozpoczną wykonywanie w/w czynności w roku 2015 będą miały dwa miesiące na zakup kasy.

Podobne zasady zaczynają obowiązywać dla przedsiębiorców sprzedających perfumy i wody toaletowe (PKWiU 20.42.11.0) oraz niezapisane nośniki danych cyfrowych i analogowych (płyty CD, DVD, dyski itp.). Podmioty te będą musiały mieć kasę już od pierwszej takiej transakcji zrealizowanej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

 

Dotrzymasz terminu - otrzymasz zwrot

 

Należy pamiętać, że sam koszt zakupu kasy fiskalnej może okazać się stosunkowo niewielki. Jeżeli podatnik terminowo zacznie prowadzić ewidencje za pomocą kas fiskalnych, będzie mógł otrzymać zwrot 90% wartości netto kasy, nie więcej jednak niż 700 zł. Ponadto może zaliczyć wydatek na zakup kasy do kosztów uzyskania przychodów, a będąc płatnikiem podatku VAT odliczyć kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie kasy.

 

Sprzedając środek trwały nie musisz mieć kasy

 

Począwszy od roku 2015 do limitu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku ewidencji za pomocą kasy nie będzie wliczać się wartość sprzedanych środków trwałych, które były amortyzowane. Oznacza to, że sprzedaż osobie fizycznej np. samochodu o wartości powyżej 20.000 zł, przez podatnika, który prowadzi sprzedaż jedynie dla przedsiębiorców, nie spowoduje obowiązku ewidencjonowania kolejnych transakcji na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej. Należy jednak pamiętać, że taka transakcja musi być za każdym razem udokumentowana fakturą.

 

Znika zwolnienie dla firm świadczących do 50 usług rocznie

 

Do końca 2014 roku możliwe było uniknięcie rejestrowania transakcji za pomocą kasy fiskalnej, jeżeli świadczono usługi na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych w ograniczonym zakresie tj. do 50 rocznie dla maksymalnie 20 kontrahentów. Od początku 2015 roku takie zwolnienie zostało zlikwidowane. Jeżeli więc przedsiębiorca wykonuje sporadyczne usługi na rzecz osób fizycznych to może korzystać ze zwolnienia jedynie w obrębie kwoty 20.000 zł obrotu rocznie (oczywiście jeżeli nie wykonuje czynności, które powodują obowiązek posiadania kasy od pierwszej złotówki np. mechanik samochodowy, lekarz, prawnik lub nie przekroczył obrotu 20.000 zł w roku 2014).


wróć