Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Czynsz najmu samochodu

20.11.2013


Dnia 8 listopada 2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005), z której wynika, że wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb działalności gospodarczej należy kwalifikować do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Do wydania tej interpretacji skłoniła Ministra Finansów zmieniająca się linia orzecznictwa sądowego. Oznacza to znaczącą liberalizację podejścia organów skarbowych w tym zakresie. Do tej pory w licznych interpretacjach wskazywano, że wydatki te podlegają limitowaniu w oparciu o „kilometrówkę” wynikającą z ewidencji przebiegu pojazdu.

Z uwagi na fakt, że zastosowanie się podatnika do interpretacji ogólnej nie może mu szkodzić (art. 14k ustawy Ordynacja podatkowa), wydatki te poniesione po 8 listopada 2013 r. podatnicy mogą zaliczać bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, bez obawy o ich negatywną weryfikację przez organy skarbowe.

Natomiast dla wydatków poniesionych przed datą wydania interpretacji ogólnej, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów z pominięciem mechanizmu ich limitowania (ewidencja przebiegu pojazdu), wydana interpretacja ogólna takiej ochrony nie zapewnia.   



Mariusz Raszczyk

doradca podatkowy nr 07166


wróć