Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Zwrot Vat za materiały budowlane

10.06.2013


Ostatni rok zwrotu VAT za materiały budowlane

 

Rok 2013 będzie najprawdopodobniej ostatnim rokiem, za który będzie można uzyskać zwrot VAT za zakupione materiały budowlane.

27 maja br. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, będący elementem realizacji przyjętej przez Sejm polityki wsparcia budownictwa mieszkaniowego na najbliższe 10 lat. Projekt przewiduje wsparcie w postaci dofinansowania wkładu własnego oraz spłaty części kredytu, z którego będą mogły skorzystać osoby do 35 roku życia nabywające swoje pierwsze mieszkanie.

Projekt przewiduje jednocześnie uchylenie, z początkiem 2014 r., ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, na podstawie której osoby wydatkujące środki na niektóre materiały budowlane użyte przy budowie lub remoncie własnego lokum mogły się starać o zwrot części zawartego w nich podatku VAT.

Oznacza to, że jeszcze tylko do końca bieżącego roku będzie można ponosić wydatki uprawniające do otrzymania zwrotu. Warunkiem jest otrzymanie w tym terminie faktury dokumentującej zakup materiałów budowlanych.

Sam wniosek o zwrot (VZM-1) będzie można jednak składać nawet przez następne pięć lat.

Mariusz Raszczyk

doradca podatkowy nr 07166

Aleksander Wasilewski

asystent doradcy podatkowegowróć