Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

ZMIANY STAWEK VAT OD 01.04.2013

16.04.2013


 

 

Zmiany stawek VAT od 01.04.2013

 

 

 

Nowelizacja ustawy o podatku VAT wprowadziła zmiany w zakresie opodatkowania niektórych towarów i usług.

Polegają one w większości na podwyższeniu dotychczas obowiązującej stawki 8% do 23%. Dotyczy to m.in.:

- napojów „kawopodobnych” (latte, cappuccino itp.) zarówno w handlu jak i gastronomii

- wyrobów sztuki ludowej i rękodzieła posiadających odpowiedni atest

- niektórych usług związanych z projekcją filmów, usług radia i telewizji.

Pełny wykaz zmian ze wskazaniem poprzedniego i obecnego brzmienia przepisu zawiera tabela.

 

W tym samym rozporządzeniu dodano pkt 8 w ust. 1 § 7 obniżający stawkę do wysokości 8% dla kizerytu.

§ 7. 1. Stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla:

(…)

8)   kizerytu (naturalnego siarczanu magnezu) (PKWiU ex 08.91.19.0), (CN ex 2530 20 00)

 

 

 


wróć