Usługi

Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Księgi rachunkowe

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy kapitałowych spółek prawa handlowego (spółka akcyjna i z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz  osobowych spółek prawa handlowego (komandytowa oraz  komandytowo-akcyjna). Obligatoryjne prowadzenie pełnej księgowości przez spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie osób fizycznych, i jednoosobowe działalności osób fizycznych, uzależnione jest od przekroczenia limitu przychodu netto 1,2 mln euro rocznie.

Korzystając z usług naszego biura decydujesz się na profesjonalną i kompleksową obsługę w zakresie:

  • bieżącej weryfikacji dokumentacji księgowej pod kątem jej poprawności formalnej i merytorycznej;
  • bieżącego ewidencjonowania operacji gospodarczych;
  • sporządzania ewidencji rachunkowych i podatkowych;
  • sporządzania i składania deklaracji podatkowych;
  • przeprowadzania prac związanych ze sprawozdaniami finansowymi (bilans, rachunek zysków i strat itp.) oraz podatkowymi zeznaniami rocznymi;
  • przedstawiania wyników ekonomicznych firmy za wybrane okresy;
  • przygotowywania analiz działalności firmy w indywidualnie uzgodnionym zakresie.

 


Umowa na księgę rachunkową