Usługi

Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałt

Do prowadzenia Księgi przychodów i rozchodów zobowiązane są osoby rozliczające się
z podatku na zasadach ogólnych – według skali lub liniowo, którzy nie przekroczyli limitu przychodu netto 1,2 mln euro zobowiązującego ich do prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość). Natomiast podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych prowadzą ewidencję tychże przychodów.

Korzystając z usług naszego biura decydujesz się na profesjonalną i kompleksową obsługę w zakresie:

  • bieżącej weryfikacji dokumentacji księgowej pod kątem jej poprawności formalnej i merytorycznej;
  • bieżącego ewidencjonowania operacji gospodarczych;
  • sporządzania ewidencji rachunkowych i podatkowych;
  • sporządzania i składania deklaracji podatkowych;
  • przeprowadzania prac związanych z podatkowymi zeznaniami rocznymi;
  • przedstawiania wyników ekonomicznych firmy za wybrane okresy;
  • przygotowywania analiz działalności firmy w indywidualnie uzgodnionym zakresie.

 

Umowa na księgę podatkową

Umowa - rozliczenie najmu

 

Cennik usług